Legg til som Overvåkningspunkt

Oppretter et nytt Overvåkningspunkt fra den aktive tabellen.

Legg til som Overvåkningspunkt kan kjøres fra alle lagrede vindusoppsett.
Steg:
  1. Klikk på Legg til som Overvåkningspunkt i menyen.
  2. Angi Beskrivelse for overvåkningspunktet. Du kan også velge et Sumkolonnenr.. Summen vil bli vist i feltet Sum i tabellen Overvåkningspunkt. Trykk på Legg til.
  3. En melding vil vises med Overvåkningspunktnr. og Beskrivelse på den opprettede linjen.
  4. Åpne opp tabellen Overvåkningspunkt-definisjon. Finn linjen som ble lagt til i forrige steg, om nødvendig kan felt endres.
  5. Åpne opp tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang.
  6. På en ny linje, fyll ut feltene Overvåkningspunktnr., Brukernavn og enten Bedriftsnr eller Bedriftsgruppenr som det nye overvåkningspunktet behøver, og trykk lagre.
  7. Åpne opp tabellen Overvåkningspunkt. Det nye overvåkningspunktet er synlig, dersom du har angitt deg selv som bruker i forrige steg og antall rader i kilde-sideelementet for angitt bedrift er større enn 0.
Merk: Kommandoen Legg til som Overvåkningspunkt er tilgjengelig for alle brukere, også inkludert de som ikke har rollen Systemansv. aktivert i tabellen Bruker. For å begrense adgangen til denne kommandoen kan behandlingsvalget Funksjonsadgang i tabellen Adgangsgruppe benyttes.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.