Liste-separator

Innsetter en liste-separator (mellom elementer i en liste).Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.