Best.gen.behandling domain

Oppsett for hva som skal kopieres fra en salgsordre til en innkjøps-/produksjonsordre ved kjøring av behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer fra tabellene Ordre og Ordrelinje. Samt hvordan bestillingsforslag skal akkumuleres når du kjører behandlingsvalget Generer innkjøps- / prod. ordre fra tabellene Bestillingsforslag og Bestillingsforslagslinje.

Dialogen har dobbelt sett med avkryssinger for valgene som gjelder ordre; venstre kolonne gjelder for generering fra en salgsordre, mens høyre kolonne gjelder når det genereres ordre fra vareforbrukslinjene på en produksjonsordre.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Fra salgsordrer

Vis dialog ved generering av ordrer fra salgsordrer
Denne dialogen vises når behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer kjøres fra tabellene Ordre og Ordrelinje.
Kopier leveringsadr. fra original ordre
Feltene Leveres aktørnr, Navn og adresser blir kopiert fra ordren du kjører behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer fra.
Merk: Selv om dette valget er tilgjengelig når behandlingsvalget kjøres fra tabellen Ordrelinje, vil feltet Leveres aktørnr bli kopiert fra tabellen Ordre.
Bruk normal leverandør fra lagersaldoer
Kopier hver ordrelinje separat
Hver ordrelinje blir kopiert hver for seg til innkjøps-/produksjonsordren, ellers blir de akkumulert pr. lager, leverandør og produkt.
Merk: For å aktivere de øvrige valgene som gjelder ordrelinjer må dette krysset settes.
Ett produkt pr. ordre
En innkjøps-/produksjonsordre opprettes pr. produkt på ordren.
Kopier behandlings måte fra original linje
Feltene for behandlingsmåte blir kopiert fra ordrelinjen du kjører behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer fra. Dette kan påvirke behandlingen og medføre at du får andre egenskaper på bestillingslinjene enn hvis bestillingen ble laget manuelt.
Kopier kostpris til pris fra original linje
Kostprisene fra ordrelinjen du kjører behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer fra blir overført til prisfeltet på innkjøpet eller produksjonen.
Kopier ansvarsenheter fra original linje
Ansvarsenhetene blir kopiert fra ordrelinjen du kjører behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer fra.
Merk: Ordrehodet blir ikke oppdatert med disse ansvarsenhetene.
Kopier selger/innkjøper fra original linje
Selger/innkjøper blir kopiert fra ordrelinjen du kjører behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer fra.

Antallsavrundning

Avrundingsregler fra lagersaldo
Avrundingsreglene i tabellen Lagersaldo blir brukt. Det betinger at du minimum fyller ut feltet Avrunding i tabellen Lagersaldo med verdien 1, som betyr antall ganger innkjøpsenheten skal avrundes. Avrundingsmåten som benyttes er oppover.
Merk: Hensikten med denne parameteren er å bruke den når forskjellige enheter har blitt brukt for salg og kjøp, noe som noen ganger gir desimalverdier. Avrundingsreglene vil da rette opp i dette.
Fyll opp minimum beholdning fra lagersaldotabellen
Det blir det tatt hensyn til minimumsbeholdningen, hvis ikke antallet er større enn minimumsbeholdningen på den ordren du kjører behandlingsvalget Generer innkjøps- / prod. ordre fra.
Merk: Beregningsformel: Min.beh. - (I bestilling + I produksjon + Realisert beholdning + Urealisert lagerøkn. - I ordre).
Bestill økonomisk innkjøpsmengde fra leveringsalternativ eller lagersaldo
Økonomisk innkjøpsmengde blir tatt hensyn til fra tabellen Leveringsalternativ.

Fra bestillingsforslag

Vis dialog ved generering av ordrer fra bestillingsforslag
Denne dialogen vises når kjører behandlingsvalget Generer innkjøps- / prod. ordre kjøres fra tabellene Bestillingsforslag og Bestillingsforslagslinje.
Slå sammen like produkter
Ett produkt pr. ordre
Forslagslinjer med samme lagernummer, leverandørnummer og produktnummer blir slått sammen, når du kjører behandlingsvalget Generer innkjøps- / prod. ordre fra tabellene Bestillingsforslag og Bestillingsforslagslinje.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Nummer 445  
Datatype Int32  
Domenetype Flags  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.