Arb.omr.nr

Arbeidsområdet i oppsettet for arbeidsområde.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Arb.omr.nr, Vindusnr
SQL-navn WGrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2497  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Arbeidsområde Workspace
  • Arb.omr.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.