Vinduspref.

Innstillinger som definerer virkemåten til vindusoppsettet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Ikke kredittkontroll
Programmet skal ikke utføre kredittkontroll i vindusoppsettet.

Settes vanligvis av/på via valget Ikke kredittkontroll i dialogboksen for Vinduspreferanser (i gruppen Oppsett under fanen Design).

Vertikal rullesjakt
Viser en vertikal scrollbar i vindusoppsettet, gjeldende for det aktive sideelementet

Settes vanligvis av/på via valget Vertikal rullesjakt (i gruppen Oppsett under fanen Design).

Horisontal rullesjakt
Viser en horisontal scrollbar i vindusoppsettet, gjeldende for det aktive sideelementet.

Settes vanligvis av/på via valget Horisontal rullesjakt (i gruppen Oppsett under fanen Design).

Alternativ bakgrunn
Viser en alternativ bakgrunnsfarge mellom sideelementene i vindusoppsettet.

Settes vanligvis av/på via valget Alternativ bakgrunn (F8) (i gruppen Oppsett under fanen Design).

Ikke spør om parameterverdier ved åpning av vindu
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Vinduspref. Heltall
SQL-navn WinPref Navnet på databasefeltet.
Nummer 8534  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.