Vindusnr

Vinduet i oppsettet for arbeidsområde.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Arb.omr.nr, Vindusnr
SQL-navn WSeqNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 44  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.