Vindusflagg

Alternativer og status for vindusoppsettet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Systemdatabase
Oppsettet er bedriftsuavhengig.

Et bedriftsuavhengig oppsett opprettes vanligvis ved å holde nede Shift-tasten når menyvalget Nytt oppsett startes (i gruppen Design under fanen Hjem). I et bedriftsuavhengig oppsett kan kun tabeller fra systemdatabasen (vbsys) inkluderes.

Tas med i navigeringspanelet
Vindusoppsettet skal vises i navigeringspanelet (oppsettsfanene i Ribbon).

Settes vanligvis med valget Tas med i navigeringspanelet i dialogboksen for Lagre vindusoppsett (i gruppen Oppsett under fanen Design, eller i gruppen Design under fanen Hjem), og kan settes av/på med valget Tas med i navigeringspanelet under Oppsett-utforsker.

Anvendes som startvindu
Vindusoppsettet som automatisk startes ved innlogging, og også med kommandoen Startvindu (F11) (i gruppen Navigering under fanen Hjem).

Settes vanligvis med valget Anvendes som startvindu i dialogboksen for Lagre vindusoppsett (i gruppen Oppsett under fanen Design, eller i gruppen Design under fanen Hjem).

Merk: Kun ett oppsett kan settes som startvindu.
Ikke redigerbart i Visma Professional
Vindusoppsettet kan ikke redigeres i Professional-utgaven av programmet.
Anvendt på dokumentkopier
Vindusoppsettet brukes på dokumentkopier, og kan utløse et spørsmål hvis du prøver å lagre oppsettet igjen.

Settes vanligvis når dokumentkopier lages.

Lag kopi
Vindusoppsettet er en kopi av et annet oppsett.

Settes vanligvis med valget Lag kopi i dialogboksen for Lagre vindusoppsett (i gruppen Oppsett under fanen Design, eller i gruppen Design under fanen Hjem).

Er dashboard rapport startside
Web-oppsett
Bilag for Approval
Når valgt, vil vinduet bli brukt til å vise bilagsdetaljer i Approval iframe.
Oppdatert bilag for Approval
Når valgt, vil vinduet bli brukt til å vise oppdaterte bilagsdetaljer i Approval iframe.
Approval innkjøpsforespørsel
Når valgt, vil vinduet bli brukt til å vise ordredetaljer i Approval iframe.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Vindusflagg Heltall
SQL-navn WinFl Navnet på databasefeltet.
Nummer 72  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.