y

Avstanden fra øvre eller nedre kant av beholderen, avhengig av feltet Ankring.

Justeres vanligvis med kommandoene Flytt opp og Flytt ned (i gruppen Oppsett i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Piksler Heltall
SQL-navn y Navnet på databasefeltet.
Nummer 205  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.