Vindusnr

Nummeret på vindusoppsettet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Vindusnr, Sideelem.nr
SQL-navn WNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2502  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Vindu Window
 • Vindusnr
 
Vinduselement AttachedToPageElement
 • Vindusnr
 • Knyttet til elem.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vinduselement IncludedInPageElement
 • Vindusnr
 • Inkl. i elem.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vinduselement ActivePageElement
 • Vindusnr
 • Aktivt elem.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vinduselement AttachedToCalendarPageElement
 • Vindusnr
 • Knyttet til kalender
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vinduskolonne AttachedDate1Column
 • Vindusnr
 • Sideelem.nr
 • Datokolonne 1
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vinduskolonne AttachedDate2Column
 • Vindusnr
 • Sideelem.nr
 • Datokolonne 2
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.