Web-adresse/filnavn

Webadressen eller filnavnet som skal vises i et websideelement, eller programmet som skal startes i et opptak på en knapp.

Hvis feltet Sideel.type har følgende verdier:

Tips: Hvis en verdi finnes i feltet vil dobbeltklikk eller trykk på * vise denne filen. Hvis feltet er tomt vil Velg fil-dialogen bli åpnet.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Filnavn Tekst (260)
SQL-navn FNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 7648  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.