Visualisert kolonnesekv.nr

Kolonnesekvensnummeret for en kolonne som dette sideelementet visualiserer.

Feltet Knyttet til elem.nr angir kildesideelementet.

Hvis feltet Tabellnr har en verdi, vil oppslag i dette feltet åpne en dialogboks der du kan velge mellom alle kolonnene i tabellen. Kolonnenummeret i dette feltet er likt nummeret du finner i egenskapslisten under kolonnebeskrivelsene i denne hjelpen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kolonnenr Heltall
SQL-navn VisCol Navnet på databasefeltet.
Nummer 8664  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.