Variabelnavn

Variabelnavnet som skal brukes for et bedriftsavhengig bilde.

Angis vanligvis med kommandoen Bedriftsavhengig bilde (i gruppen Innsett i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Identifikasjon Tekst (40)
SQL-navn VarNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 10784  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.