Tekst y-tillegg

Den relative vertikale forskyvningen av teksten i en sidekategori i en bok, eller på en knapp, i forhold til den opprinnelige plasseringen.

Teksten flyttes vanligvis med markørtastene ved bruk av kommandoen Flytt teksten (i gruppen Sidemerke eller Knapp i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Piksler Heltall
SQL-navn BtTxYAd Navnet på databasefeltet.
Nummer 8867  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.