Tekst-plas.

Plasseringen av teksten i forhold til bildet i en sidekategori i en bok, eller på en knapp.

Angis vanligvis med kommandoer i gruppen Sidemerke eller Knapp i kategorien Design.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Under bilde
1 - Til høyre for bilde
2 - Til venstre for bilde
3 - Over bilde
4 - Oppå bilde
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst-plas. Heltall
SQL-navn TxPlc Navnet på databasefeltet.
Nummer 8773  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.