Tekst

Teksten som skal vises i sideelementet.

Hvis feltet Sideel.type har følgende verdier:

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (64)
SQL-navn GrNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 2477  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.