Sidem.plas.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Øverst
1 - Til venstre
3 - Til høyre
4 - Nederst
2 - Uavhengig plasserte sidemerker
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Sidem.plas. Heltall
SQL-navn VrtBkPlc Navnet på databasefeltet.
Nummer 8858  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.