Rapportparametre

Parametere som skal brukes ved utskrift av rapporter.

Gjelder når feltet Sideel.type har verdien 0 - Tabell.

Parametrene angis på samme måte som i kommandoen @REPORT_PARAMETERS i import-/kommandofiler.

Angis vanligvis med kommandoen Rapportparametre (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Rapportparametre Tekst (240)
SQL-navn RepPar Navnet på databasefeltet.
Nummer 9001  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.