Rapportnavn

Rapportnavnet som skal brukes på eventuelle utskrifter.

Gjelder når feltet Sideel.type har verdien 0 - Tabell.

Defineres vanligvis i dialogboksen for kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Rapportnavn Tekst (32)
SQL-navn RepNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 11988  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.