Behandlingsnr

Behandlingen som tas opp i en handling på en knapp.

Brukes når feltet Sideel.type har verdien 4 - Knapp eller 11 - Handling, og feltet Handling har verdien 2 - Utfør menyvalg.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Behandlingsnr Heltall
SQL-navn ProcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 16358  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.