Prioritet

Prioriteten for en BIG-behandling som skal startes, innspilt i en handling på en knapp.

Brukes når feltet Sideel.type har verdien 4 - Knapp eller 11 - Handling, feltet Handling har verdien 2 - Utfør menyvalg og feltet Kommandonr har verdien 616.

En BIG-behandling utføres vanligvis med kommandoen Start behandling (i gruppen Bedrift i kategorien Hjem).

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
-2 - Lavest
-1 - Under normal
0 - Normal
1 - Over normal
2 - Høyest
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prioritet Heltall
SQL-navn Pri Navnet på databasefeltet.
Nummer 10506  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.