$Std. kilde

Standard papirskuff som papiret mates fra.

Gjelder når feltet Sideel.type har verdien 0 - Tabell.

Defineres vanligvis i dialogboksen for kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn DmDefSrc Navnet på databasefeltet.
Nummer 8984  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.