Parameternavn

Navnet på en drill-through-parameter som er tilordnet en formel, innspilt i en handling på en knapp.

Brukes når feltet Sideel.type har verdien 11 - Handling (for den første parameteren) eller 17 - Drill through parameter (for etterfølgende parametere).

Formelen vises i feltet Formel.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Identifikasjon Tekst (40)
SQL-navn ParamNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 14928  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.