Utskr.pref.

Innstillinger som definerer virkemåten til sideoppsettet.

Gjelder når feltet Sideel.type har verdien 0 - Tabell.

Defineres vanligvis i dialogboksen for kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Utvalg er påkrevet
Kun markerte rader vil være med på utskriften.

Settes vanligvis med valget Bare markerte raderi dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Aktiv rad
Kun den aktive raden vil være med på utskriften.

Settes vanligvis med valget Bare den aktive raden hvis ingen er markerti dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Tabell- og kolonnenavn mv.
SQL-navn vil vises for tabeller og kolonner i tabelloverskrifter ved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget Navn eller Blandet i Tabellheading-listen i dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Konverter fra ANSI til OEM
ANSI-tegn blir konvertert til OEM ved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget Konverter fra ANSI til OEMi dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Tab skilletegn
Verdiene vil skilles med Tabved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget Tabulator i Feltseparator-listen i dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Komma separator
Verdiene vil skilles med komma (,) ved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget Komma i Feltseparator-listen i dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Semikolon skilletegn
Verdiene vil skilles med semikolon (;) ved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget Semikolon i Feltseparator-listen i dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Anførselstegn separator
Tekstkvalifikator (start/slutt-tegn) vil være apostrof (') ved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget Apostrofer i Feltstart/slutt-tegn-listen i dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Ingen tekstkvalifikator
Feltene vil ikke ha noen tekstkvalifikator (start/slutt-tegn), verken apostrof eller anførselstegn, ved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget Ingen i Feltstart/slutt-tegn-listen i dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

La radene gå over flere linjer
Linjer lengre enn 73 tegn vil splittes over flere linjer ved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget La radene gå over flere linjeri dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Eksterne nr
Eksterne nr vil legges ut for tabeller og kolonner i tabelloverskrifter ved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget Nummer eller Blandet i Tabellheading-listen i dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

På kolonneoverskrifter
Bakgrunnsfargen skrives ut på kolonneoverskrifter.

Settes vanligvis med valget På kolonneoverskrifter i gruppen Skyggeleggingi dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

På kolonneoverskrifter
Bakgrunnsfargen skrives ikke ut på kolonneoverskrifter.

Settes vanligvis med å fjerne valget for På kolonneoverskrifter i gruppen Skyggeleggingi dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

På bruddlinjer
Bakgrunnsfargen skrives ut på bruddlinjer.

Settes vanligvis med valget På bruddlinjer i gruppen Skyggeleggingi dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

På bruddlinjer
Bakgrunnsfargen skrives ikke ut på bruddlinjer.

Settes vanligvis med å fjerne valget for På bruddlinjer i gruppen Skyggeleggingi dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Tekst fra teksttabellen
Tilhørende tekst i felter som refererer til tabellen Tekst vil bli brukt ved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget Tekst fra teksttabelleni dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Generer unike filnavn
Et unikt filnavn vil genereres ved utskrift til fil eller Microsoft Excel, ved bruk av telleren Utskrift (definert i dialogen for behandlingsvalget Endre tellere i tabellen Bedriftsopplysninger).

Settes vanligvis med valget Generer unike filnavni dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Inkluder database- og rapportnavn
Navn på bedriftsdatabase og rapport vil inkluderes før hver ordre ved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget Inkluder database- og rapportnavni dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Prefiks hode- og linjerader
Hver ordre vil få "H" som prefiks og hver ordrelinje vil få "L" som prefiks ved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget Prefiks hode- og linjeraderi dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Benytt komma som desimalskilletegn
Sørger for at desimaltall alltid har komma som desimalskilletegn ved utskrift til fil eller Microsoft Excel.

Settes vanligvis med valget Benytt komma som desimalskilletegni dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Samle alle dokumentene i en e-post
Ved sending av e-post vil alle dokumenter vil samles samme e-post, i stedet for en e-post per dokument.

Settes vanligvis med valget Samle alle dokumentene i en e-posti dialogen til kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Utskr.pref. Heltall
SQL-navn PgFl Navnet på databasefeltet.
Nummer 8976  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.