Sider om g.

Antall sider som skal sendes til skriveren samtidig.

Gjelder når feltet Sideel.type har verdien 0 - Tabell.

Dette feltet gjør det mulig å starte utskriften mens programmet arbeider med resten av utskriften. Total tid fra utskriften startes til den er fullført, blir da redusert. Hvis dette feltet f.eks. settes til 4, sender programmet fire sider til skriveren om gangen. Andre utskrifter kan deretter foretas i mellomtiden.

Hvis parameteren ikke settes, skrives alt ut sammen til slutt.

Defineres vanligvis i dialogboksen for kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn PgAtOnce Navnet på databasefeltet.
Nummer 8973  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.