Sideel.type

Typen sideelement raden representerer, og følgelig hvilke felt som er relevante.

Mange av verdiene tilsvarer kommandoene i gruppene Innsett og/eller Legg til under fanen Design. I tillegg:

Fanene Hjem og Design kan inneholde forskjellige grupper, avhengig av det aktive sideelementets type.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Tabell
16 - Bedrifter
9 - Mapper
10 - Oppsett
12 - Bok
13 - Bokside
4 - Knapp
11 - Handling
17 - Drill through parameter
7 - Bilde
8 - Web-side
19 - Dashbord
1 - Kalender
14 - Memo
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Sideel.type Heltall
SQL-navn SbWTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 6597  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.