Sideelem.nr

Hver linje i tabellen tildeles et forløpende nummer i den rekkefølgen de registreres.

Merk: Linjenr endres ikke når det settes inn nye linjer mellom eksisterende linjer. Sort.sekv.nr angir rekkefølgen på linjene og endres når nye linjer settes inn mellom eksisterende linjer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Vindusnr, Sideelem.nr
SQL-navn PrtSeqNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 202  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Vinduskolonne AttachedDate1Column
  • Vindusnr
  • Sideelem.nr
  • Datokolonne 1
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Vinduskolonne AttachedDate2Column
  • Vindusnr
  • Sideelem.nr
  • Datokolonne 2
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.