Sideel.flagg 3

Innstillinger som definerer virkemåten til sideelementet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Sammensatt av bilder
Sidemerket eller knappen bygges opp av inntil 9 bilder, med filnavn som slutter på 1-9.

Settes vanligvis med kommandoen Sammensatt av bilder (i gruppen Sidemerke eller Knapp under fanen Design).

Bilde 1 i ramme
Et bilde finnes i øvre venstre hjørne av sidemerket eller knappen.

Settes vanligvis med kommandoen Normalt bilde (Ctrl+B) (i gruppen Sidemerke eller Knapp i kategorien Design).

Bilde 2 i ramme
Et bilde finnes i øvre midt kant av sidemerket eller knappen.

Settes vanligvis med kommandoen Normalt bilde (Ctrl+B) (i gruppen Sidemerke eller Knapp i kategorien Design).

Bilde 3 i ramme
Et bilde finnes i øvre høyre hjørne av sidemerket eller knappen.

Settes vanligvis med kommandoen Normalt bilde (Ctrl+B) (i gruppen Sidemerke eller Knapp i kategorien Design).

Bilde 4 i ramme
Et bilde finnes for midt venstre kant av sidemerket eller knappen.

Settes vanligvis med kommandoen Normalt bilde (Ctrl+B) (i gruppen Sidemerke eller Knapp i kategorien Design).

Bilde 5 i ramme
Et bilde finnes for senterområdet av sidemerket eller knappen.

Settes vanligvis med kommandoen Normalt bilde (Ctrl+B) (i gruppen Sidemerke eller Knapp i kategorien Design).

Bilde 6 i ramme
Et bilde finnes for midt høyre kant av sidemerket eller knappen.

Settes vanligvis med kommandoen Normalt bilde (Ctrl+B) (i gruppen Sidemerke eller Knapp i kategorien Design).

Bilde 7 i ramme
Et bilde finnes i nedre venstre hjørne av sidemerket eller knappen.

Settes vanligvis med kommandoen Normalt bilde (Ctrl+B) (i gruppen Sidemerke eller Knapp i kategorien Design).

Bilde 8 i ramme
Et bilde finnes i nedre midt av sidemerket eller knappen.

Settes vanligvis med kommandoen Normalt bilde (Ctrl+B) (i gruppen Sidemerke eller Knapp i kategorien Design).

Bilde 9 i ramme
Et bilde finnes i nedre høyre hjørne av sidemerket eller knappen.

Settes vanligvis med kommandoen Normalt bilde (Ctrl+B) (i gruppen Sidemerke eller Knapp i kategorien Design).

Fjern fokusrektangel
Et stiplet rektangel vises rundt teksten når sidemerket eller knappen er det aktive sideelementet.

Settes vanligvis med kommandoen Fokusrektangel (i gruppen Sidemerke eller Knapp under fanen Design).

Understrekning
Teksten er understreket når musepekeren er over sidemerket eller knappen.

Settes vanligvis med kommandoen Understrekning (i gruppen Sidemerke eller Knapp under fanen Design).

Bruk tekstvariabel 2 i stedet for 1
Det bedriftsavhengige bildet vil bruke feltet Verdi 2 i stedet for feltet Verdi 1.

Settes vanligvis med valget 2 i listen Elementnr. i dialogen for kommandoen Bedriftsavhengig bilde (i gruppen Innsett under fanen Design).

Bilder pr. side
Første, mellomliggende og siste sidemerke kan benytte egne bilder, hvor filnavnene ender på henholdsvis stor A, B og C (før eventuelt 1-9).

Settes vanligvis med kommandoen Bilder pr. side (i gruppen Bok under fanen Design).

Avstand før første sidemerke
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Sideel.flagg 3 Heltall
SQL-navn PgElFl3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 8944  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.