Sideel.flagg 2

Innstillinger som definerer virkemåten til sideelementet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
X størrelse type, bit 2
Hvis verdien X størrelse type, bit 1 også er satt vil sideelementet bruke tilgjengelig plass til høyre i siden/vinduet, ellers følger bredden på sideelementet høyre kant av vinduet.

Settes vanligvis med kommandoer i gruppen Størrelse under fanen Design.

Y størrelse type, bit 2
Hvis verdien Y størrelse type, bit 1 også er satt vil sideelementet bruke tilgjengelig plass ned siden/vinduet, ellers vil høyden på sideelementet følge nedre kant på vinduet.

Settes vanligvis med kommandoer i gruppen Størrelse under fanen Design.

Søkerad
Søkeraden vises i tabell-sideelementet.

Settes vanligvis med kommandoen Søkerad (Ctrl+F) (i gruppen Søking under fanen Hjem eller Design).

Like sidemerker
Justering av et sidemerke skal gjelde for alle sidemerkene i boken.

Settes vanligvis med kommandoen Like sidemerker (i gruppen Bok under fanen Design).

X størrelse type, bit 1
Hvis verdien X størrelse type, bit 2 også er satt vil sideelementet bruke tilgjengelig plass til høyre i siden/vinduet, ellers er bredden på sideelementet justert etter innholdet.

Settes vanligvis med kommandoer i gruppen Størrelse under fanen Design.

Vis mapper i vinduslisten
Viser mapper i vinduslisten, jfr. sideelementet lengst til høyre i Utforsker.

Settes vanligvis med kommandoen Mapper (i gruppen Oppsett-utforsker under fanen Hjem).

Fjern ramme på knapp
3D-ramme vises ikke rundt sidemerket eller knappen.

Settes vanligvis med kommandoen 3D-ramme (i gruppen Sidemerke eller Knapp under fanen Design).

Hot tracking
Sidemerket eller knappen endre utseende når musepekeren føres over den.

Settes vanligvis med kommandoen Hot tracking (i gruppen Sidemerke eller Knapp under fanen Design).

Legg til
Neste søk på Søkerad vil komme i tillegg til det forrige.

Settes vanligvis med kommandoen Legg til (Ctrl+6) (i gruppen Søking under fanen Hjem eller Design).

Hopp over
Kommandoene for å gå til forrige og neste sideelement skal hoppe over sideelementet.

Settes vanligvis med kommandoen Hopp over (i gruppen Rekkefølge under fanen Design).

Y størrelse type, bit 1
Hvis verdien Y størrelse type, bit 2 også er satt vil sideelementet bruke tilgjengelig plass ned siden/vinduet, ellers er høyden på sideelementet justert etter innholdet.

Settes vanligvis med kommandoer i gruppen Størrelse under fanen Design.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Sideel.flagg 2 Heltall
SQL-navn WPrtFl Navnet på databasefeltet.
Nummer 211  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.