Sideel.flagg 1

Innstillinger som definerer virkemåten til sideelementet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Vis sideelement som skjema
Tabell-sideelementet har formularvisning i stedet for tabellvisning.

Settes vanligvis med kommandoen Bytt visningsform (Ctrl+T) (i gruppen Tabell under fanen Design, eller i gruppen Design under fanen Hjem).

Vis bare bruddlinjer
Kun bruddlinjer vises i tabell-sideelementet.

Settes vanligvis med innstillingen Vis bare bruddlinjer i dialogen for kommandoen Sortering (F7) (i gruppen Sortering under fanen Design eller Hjem).

Ta med totallinje
En totallinje vises i tabell-sideelementet.

Settes vanligvis med innstillingen Ta med totallinje i dialogen for kommandoen Sortering (F7) (i gruppen Sortering under fanen Design eller Hjem).

Beregn gjennomsnitt
Gjennomsnitt vises i stedet for totaler på bruddlinjer i tabell-sideelementet.

Settes vanligvis med innstillingen Beregn gjennomsnitt i dialogen for kommandoen Sortering (F7) (i gruppen Sortering under fanen Design eller Hjem).

Ark
Bakgrunn vises i bok-sideelementet.

Settes vanligvis med kommandoen Bakgrunn (i gruppen Bok under fanen Design).

Innkapslet utseende
Bok-sideelementet vises med innkapslet utseende, i stedet for toppnivå utseende.

Settes vanligvis ved å dra bok-sideelementet inn eller ut av bakgrunnen til et annet bok-sideelement.

Ikke videresend utskriftskommandoer til hovedsideelementet
Web-oppsett
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Sideel.flagg 1 Heltall
SQL-navn SbWFl Navnet på databasefeltet.
Nummer 233  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.