Sideskiftnivå

Opptil koblingsnivået for sideskift.

Gjelder når feltet Sideel.type har verdien 0 - Tabell.

Når sideelementer kobles, startes programmet på en ny side for hvert nivå opp til og med nivået som angis i dette feltet. Hodesideelementet er nivå 1, sideelementer koblet til dette, er nivå 2, og så videre. Hvis feltet settes til 0, får du en fortløpende oppføring, bare avbrutt av sideskift der det er nødvendig for å legge inn mellomrom i arkene.

Standardverdien er 1 slik at programmet går til en ny side for hver post i det første nivået, for eksempel for hver kunde i Åpen postliste for kunder eller Kontoutskrift for kunder.

Defineres vanligvis i dialogboksen for kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn PgBrLev Navnet på databasefeltet.
Nummer 8971  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.