Navnerom

Navneområdet som skal brukes for et bedriftsavhengig bilde.

Angis vanligvis med kommandoen Bedriftsavhengig bilde (i gruppen Innsett i kategorien Design).

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
SQL-navn NmSp Navnet på databasefeltet.
Nummer 10783  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Navnerom Namespace
  • Navnerom
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.