Overskrift-utseende

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Standard
1 - Primær modul
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Overskrift-utseende Heltall
SQL-navn FormAp Navnet på databasefeltet.
Nummer 18043  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.