Handling

Hva som skjer når du trykker på en knapp, innspilt i en handling på en knapp.

Drill-through lagres som to handlinger:

  1. Én som aktiverer tabellsideelementet som drill-through-en går fra (med verdien 3 - Gå til sideelement).
  2. Én som hopper til drill-through-oppsettet (med verdien 1 - Gå til vindu), som drill-through-parametrene er knyttet til.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Gå til vindu
3 - Gå til sideelement
2 - Utfør menyvalg
4 - Åpen kundedialog
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Handling Heltall
SQL-navn BtAct Navnet på databasefeltet.
Nummer 8660  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.