Gå til arb.omr.nr

Arbeidsområdet som gjelder for en handling innspilt på en knapp.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn WSpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 8738  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Arbeidsområde GoToWorkspace
  • Gå til arb.omr.nr
 
Arbeidsområdevindu GoToWorkspaceWindow
  • Gå til arb.omr.nr
  • Gå til vindusnr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.