Formel

Uttrykket for en drill-through-parameter, innspilt i en handling på en knapp.

Brukes når feltet Sideel.type har verdien 11 - Handling (for den første parameteren, på handlingen som hopper til drill-through-oppsettet) eller 17 - Drill through parameter (for etterfølgende parametere).

Angis på tilsvarende måte som i tabellene Formularelement, Resultat/balansedefinisjonslinje og Beregnet kolonne. Innholdet i feltet tolkes alltid som en formel og aldri som tekst, og det er derfor ikke nødvendig å starte formelen med = (likhetstegn).

Makrofunksjonen @Column tar et feltnavn som parameter (kan også ta en relasjonssti).

Navnet på parameteren vises i feltet Parameternavn.

Drill-through-parametere tilordnes vanligvis formularer i dialogboksen som vises når du åpner et oppsett med drill-through-parametere, når et tabellsideelement er aktivt under opptak av handlinger på en knapp.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Formel Tekst (260)
SQL-navn Formula Navnet på databasefeltet.
Nummer 14929  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.