Formularnr

Formularet som skal brukes på utskrifter.

Gjelder når feltet Sideel.type har verdien 0 - Tabell.

Hvis feltet ikke fylles ut, brukes standardformularet for dokument-/formulartypen.

Formularet velges vanligvis fra splittknappen Formular (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Formularnr Heltall
SQL-navn FormNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 8970  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.