Excel malnavn

Malfilen som skal brukes ved utskrift til Microsoft Excel.

Gjelder når feltet Sideel.type har verdien 0 - Tabell.

Defineres vanligvis i dialogboksen for kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Tips: Hvis en verdi finnes i feltet vil dobbeltklikk eller trykk på * vise denne filen. Hvis feltet er tomt vil Velg fil-dialogen bli åpnet.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Filnavn Tekst (260)
SQL-navn XlTplNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 16129  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.