dy

Høyden på sideelementet, eller avstanden fra nedre kant av beholderen, avhengig av verdien i feltet Ankring.

Justeres vanligvis med kommandoene Gjør lavere (Shift+Up) og Gjør høyere (Shift+Down) (i gruppen Oppsett i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Piksler Heltall
SQL-navn dy Navnet på databasefeltet.
Nummer 207  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.