dx

Bredden på sideelementet, eller avstanden til høyre kant av beholderen, avhengig av verdien i feltet Ankring.

Justeres vanligvis med kommandoene Gjør smalere (Shift+Left) og Gjør bredere (Shift+Right) (i gruppen Oppsett i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Piksler Heltall
SQL-navn dx Navnet på databasefeltet.
Nummer 206  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.