Opprett.måte

Hvordan tabellsideelementet ble opprettet.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Uavhengig inkludert
Sideelementet er inkludert (uavhengig, hvis det er tabell-sideelement), f.eks. med en kommando i gruppen Innsett under fanen Design.
1 - Koblet nedover
5 - Koblet oppover
2 - Oppslått permanent
Tabell-sideelementet er permanent oppslått, f.eks. opprettet med kommandoen Permanent oppslag (i gruppen Legg til under fanen Design).
3 - Nedtrekkbart oppslag
Tabell-sideelementet er et nedtrekkbart oppslag, f.eks. opprettet med kommandoen Oppslag (*) (i gruppen Redigering under fanen Hjem).
4 - Splittet
Tabell-sideelementet er splittet fra et hoved-sideelement, f.eks. opprettet med kommandoen Splitt (i gruppen Legg til under fanen Design).
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Opprett.måte Heltall
SQL-navn Con Navnet på databasefeltet.
Nummer 208  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.