Endringer

Hvilken informasjon brukerne har endret om sideelementet i vindusoppsettet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Utskriftsformat
Utvalg
Sortering
Visningsmåte
Kolonner skjult
Kolonner hentet frem
Kolonnesekvens
Kolonnebredde
Font
Rapportparametre
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Endringer Heltall
SQL-navn DColCh Navnet på databasefeltet.
Nummer 9005  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.