Fokusert bakgr.farge

Trykk * eller dobbeltklikk for å velge farge.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Farge Heltall
SQL-navn BIpFoBkCo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18039  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.