Knapp-utseende

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Standard
1 - Primær handling
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Knapp-utseende Heltall
SQL-navn BtnAp Navnet på databasefeltet.
Nummer 18044  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.