Knyttet til elem.nr

Kildesideelementet som har en kolonne som dette sideelementet visualiserer, eller sideelementet en handling tilhører i et opptak på knappen.

Visualisering defineres vanligvis med kommandoen Visualiser (i gruppen Legg til i kategorien Design).

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn ToWPrtNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 209  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Vinduselement AttachedToPageElement
  • Vindusnr
  • Knyttet til elem.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.