Datokolonne 2

Kolonnen Til dato, som skal legges ved et kalendersideelement.

Hvis feltet ikke fylles ut, brukes bare feltet Datokolonne 1.

Angis vanligvis med kommandoen Knytt til kalender (i gruppen Legg til i kategorien Design).

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn AtD2CoSq Navnet på databasefeltet.
Nummer 9400  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Vinduskolonne AttachedDate2Column
  • Vindusnr
  • Sideelem.nr
  • Datokolonne 2
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.