Ankring

Kantene på beholderen som sideelementet er ankret til.

Bestemmer hvordan feltene x, y, dx og dy tolkes.

Angis vanligvis med kommandoer i splittknappen Ankring (i gruppen Sideelement i kategorien Design).

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Øvre venstre hjørne
 • x = avstand til venstre kant
 • y = avstand fra øvre kant
 • dx = bredde
 • dy = høyde
1 - Alle sider unntatt bunn
 • x = avstand til venstre kant
 • y = avstand fra øvre kant
 • dx = avstand til høyre kant (etter bredde)
 • dy = høyde
2 - Øvre høyre hjørne
 • x = avstand til høyre kant (etter bredde)
 • y = avstand fra øvre kant
 • dx = bredde
 • dy = høyde
3 - Alle sider unntatt høyre side
 • x = avstand til venstre kant
 • y = avstand fra øvre kant
 • dx = bredde
 • dy = avstand fra nedre kant (etter høyde)
4 - Alle sider
 • x = avstand til venstre kant
 • y = avstand fra øvre kant
 • dx = avstand til høyre kant (etter bredde)
 • dy = avstand fra nedre kant (etter høyde)
5 - Alle sider unntatt venstre side
 • x = avstand til høyre kant (etter bredde)
 • y = avstand fra øvre kant
 • dx = bredde
 • dy = avstand fra nedre kant (etter høyde)
6 - Nedre venstre hjørne
 • x = avstand til venstre kant
 • y = avstand fra nedre kant (etter høyde)
 • dx = bredde
 • dy = høyde
7 - Alle sider unntatt topp
 • x = avstand til venstre kant
 • y = avstand fra nedre kant (etter høyde)
 • dx = avstand til høyre kant (etter bredde)
 • dy = høyde
8 - Nedre høyre hjørne
 • x = avstand til høyre kant (etter bredde)
 • y = avstand fra nedre kant (etter høyde)
 • dx = bredde
 • dy = høyde
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ankring Heltall
SQL-navn Anc Navnet på databasefeltet.
Nummer 14934  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.