Aktivt sidemerke inntrykt tekstfarge

Fargen på tekster på det aktive sidemerket i en bok når du trykker på det.

Angis vanligvis med kommandoen Tekstfarge på aktivt sidemerke når inntrykt (i gruppen Sidemerke i kategorien Design).

Trykk * eller dobbeltklikk for å velge farge.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Farge Heltall
SQL-navn APgPTxCo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13955  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.