Aktivt sidemerke inntrykt bilde

Bildet på det aktive sidemerket i en bok når du trykker på det.

Angis vanligvis med kommandoen Bilde på aktivt sidemerke når inntrykt (i gruppen Sidemerke i kategorien Design).

Tips: Hvis en verdi finnes i feltet vil dobbeltklikk eller trykk på * vise denne bildefilen. Hvis feltet er tomt vil Velg fil-dialogen bli åpnet.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bildefilnavn Tekst (260)
SQL-navn APgPPic Navnet på databasefeltet.
Nummer 13956  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.