Aktivt elem.nr

Sideelementet for den aktive siden i en bok, eller det aktive sideelementet på en side.

Hvis feltet Sideel.type har følgende verdier:

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn ActPrt Navnet på databasefeltet.
Nummer 8716  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Vinduselement ActivePageElement
  • Vindusnr
  • Aktivt elem.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.