Vindusnavn

Navnet på dokumentvinduet (eventuelt).

Vindusnavnet vises i vinduskategorien, og kan skrives ut på formularer med makrofunksjonen @Report.

Hvis dette feltet ikke er fylt ut, brukes verdien i feltet Oppsettnavn.

Endres vanligvis med Vindusnavn-kommandoen (i Oppsett-gruppen i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (64)
SQL-navn WinNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 2479  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.